Svet-Stranek.cz
pobozpnoskova.firemni-web.cz

Co poskytujeme:pobozpnoskova.firemni-web.cz

Co poskytujeme

Technicko-organizační činnost v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY a BEZPEČNOSTI PRÁCE.
OBOR POŽÁRNÍ OCHRANA:

LEKTOR:
- školení vedoucích zaměstnanců
- školení zaměstnanců
- odborných příprav členů preventivních požárních hlídek
- odborných příprav preventistů požární ochrany


KONTROLNÍ ČINNOST:
- preventivní požární prohlídky: provozní: kontrola staveb, objektů: centra, výroby...apod.
- preventivní požární prohlídky: administrativní: kontrola stavu vedení dokumentace PO...apod.
- preventivní požární prohlídky: komplexní


ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY:
- dokumentace o začlenění provozovaných činností...
- posouzení požárního nebezpečí
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- požární řády
- požární poplachová směrnice
- požární evakuační plány: textové + grafické provedení
- dokumentace zdolávání požáru
- řády ohlašovny požáru
- směrnice pro členy preventivních požárních hlídek
- tématické plány a časové rozvrhy školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
- tématické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců o požární ochraně
- tématické plány a časové rozvrhy odborných příprav preventistů požární ochrany
- tématické plány a časové rozvrhy odborných příprav členů preventivních požárních hlídek
- požární knihy

dále:
- jmenování preventistů požární ochrany
- jmenování členů preventivních požárních hlídek
- přehledy hlavních uzávěrů a vypínačů
- přehledy rozmístění hasicích přístrojů a požární vody
- požárně bezpečnostního řešení staveb
- dokumentace požární cvičení


ZHODNOCENÍ:
- umístění, rozmístění druhů hasebních látek v závislosti na provozovaných činnostech
- umístění, rozmístění počtu hasicích přístrojů v závislosti na provozovaných činnostech


REALIZACE:
- cvičných požárních poplachů
- kontrol požárních uzávěrů
- odborné konzultace, semináře
- příprava staveb ke kolaudačnímu řízení
- příprava firem na audity...
- smluvním firmám: zástup při kontrolách realizovaných státním orgánem


ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:
- periodických kontrol a revizí věcných prostředků požární ochrany: hasicích přístrojů...
- periodických kontrol a revizí požárně-bezpečnostních zařízení: např.: hydrantů, požárních ucpávek..OBOR BEZPEČNOST PRÁCE


Zpracování dokumentací, kontrolní činností, realizace školení, přípravy...:

- vyhodnocení rizik
- kategorizace
- vyhodnocení OOPP..., karty OOPP...
- směrnice
- provozní předpisy, řády BOZP
- jmenování, pověření osob
- harmonogramy revizí, kontrol, školení...
- školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců (nástupní, opakovaná)
- bezpečnostní prověrky (roční, měsíční - dle ujednání)
- odborné konzultace
- příprava firem na audity...
- bezpečnostní značení
- knihy úrazů, záznamy úrazů, záznamy hlášení změn úrazů...
- lékárničky (výbava, umístění, odpovědnost osob, kontroly...)
- traumatologické plány
- smlouvy: pracovnělékařských služeb
- návrhy lékařských prohlídek...
- smluvním firmám: zástup při kontrolách realizovaných státním orgánem

- ...atd.:. .....dle profese, pracovního prostředí,...